Жаңалықтар

198 педагог "Болашақ инженерлер" жобасы аясында оқуын аяқтады

"Болашақ инженерлер" жобасы аясында педагогтерді оқытудың екінші ағымы сәтті аяқталды. Жобаның арқасында ауылдық жерлерде, шағын қалаларда және моноқалаларда балалар инженерлік құзыреттілікті дамыту үшін сапалы білім беру ортасын алады. Мектептерде робототехника сыныптарына сапалы жөндеу жүргізіліп, заманауи жабдықтар қойылады, ал мұғалімдер білім беру процесіне дайындалады.

Қазіргі уақытта 198 педагог екі ағымда "Бағдарламалау негіздері және робототехника" бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтті.

Екінші ағымда 99 педагог, 76 - қазақ тілінде, 23 - орыс тілінде оқытылды. Екінші ағымның 89 педагогы ауыл мектептерінің қызметкерлері, 10 адам қалалық жерден.

Теориялық және практикалық сабақтарды Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеттің қатты дене физикасы және сызықты емес физика кафедрасының аға оқытушылары, Ұлттық бизнес және инженерия мектебінің "STEM" департаментінің директоры

Астана қ., "Данышпандар академиясы" Оқу орталығының робототехника және "3D" модельдеу оқытушысы және IT бөлімінің меңгерушісі Болашақ сарайы

Көкшетау.

Курстарды аяқтағаннан кейін мұғалімдер оқыту сапасын жоғары бағалады. Сауалнамада тыңдаушылардың 87% - ы "өте жақсы", ал 13% - ы "жақсы" деп бағалады.

Информатика педагогы Қабылғазин Нұрсұлтан Солтанұлының айтуынша,

орта мектеп-гимназиясынан Ш. Уәлиханова Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылының мектепке дейінгі шағын орталығымен: "Оқыту бірқалыпты өтті, ең қарапайымынан бастап, неғұрлым күрделі тақырыптар мен міндеттерге көшті. Материал практикалық тапсырмалардың арқасында оңай меңгерілді. Курс ұнады. Іс жүзінде тапсырмалар үшін көбірек сағат берілсе, одан да жақсы болар еді".

Курс бағдарламасы қатысушыларға да ұнады. Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, "№1 Мамлют мектеп-гимназиясы" КММ информатика пәнінің мұғалімі Вадим Владимирович Дроздецкий осылай дейді:

"Мен үшін материалды игеру қиын болған жоқ, өйткені мен бұрын Lego EV3 Mindstorms және Arduino модельдері бойынша робототехника курстарынан өттім. R:ED X бөлшектерінің көпшілігі Lego жиынтығының аналогы болып табылады, ал код синтаксисын Scratch және C++ - пен салыстыруға болады... Менің ойымша, курстың форматы негізінен бәсекеге қабілетті робототехникаға бағытталған және бұл да үлкен плюс, өйткені бұл бағыт белсенді дамып келеді және ол туралы ақпарат әрқашан өзекті болып табылады. Курс оқытушылары тек теорияны ғана емес, сонымен қатар тәжірибені де біледі, бұл ақпаратты қабылдау пайызын арттыруға мүмкіндік берді".

Сондай-ақ, оқытушылар қашықтықтан оқыту форматы туралы да оң пікір білдірді: "Маған курстың қашықтықтан оқыту форматы өте ұнады, өйткені алыс жерге барып, жолға уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Мысалы, күзде менің әріптестерім біліктілікті арттыру курстарынан Алматы қаласында өтті, олар жұмыс орны қаланың маңынан жолға 6 сағатқа дейін (таңертең 3 және кешке 3) жұмсаған. Сондықтан бұл формат маған өте ыңғайлы болды. Алдын ала бізге робототехника жиынтығын ұсынғаныңыз үшін компанияға үлкен рахмет. Біз курстарда теориялық материал алдық және бірден дерлік жұмыс жасадық. Яғни, роботтар жиналып, бағдарламаланды", - дейді Алматы облысы, Іле ауданы," №19 орта мектеп " МКК информатика пәнінің мұғалімі А.Г. Юсупова.

Оқытудың үшінші ағынының ықтимал мерзімдері мен бағдарламасы қазір талқылануда.
198 педагогов завершили обучение в рамках проекта «Будущие инженеры»
Успешно завершился второй поток обучения педагогов в рамках проекта «Будущие инженеры». Благодаря проекту дети в сельской местности, малых городах и моногородах получат качественную образовательную среду для развития инженерных компетенций. В школах сделают качественный ремонт классов робототехники и поставят современное оборудование, а учителей подготовят к образовательному процессу.

На данный момент 198 педагогов в два потока прошли курсы повышения квалификации по “Основам программирования и робототехнике”.

На втором потоке обучились 99 педагогов, 76 - на казахском языке и 23 - на русском. 89 педагогов второго пока - сотрудники сельских школ, 10 человек из городской местности.

Теоретические и практические занятия проводили старшие преподаватели физико-технического факультета кафедры физики твердого тела и нелинейной физики Казахского Национального университета имени Аль-Фараби г.Алматы, директор департамента «STEM» Национальной школы бизнеса и инженерии

г. Астана, преподаватель робототехники и «3D» моделирования Учебного центра «Академия гениев» г. Астаны и заведующий IT отдела Болашак сарайы

Кокшетау.

По завершении курсов педагоги высоко оценили качество обучения. 87% слушателей в анкетировании поставили оценку «отлично», а 13% - «хорошо».

По словам педагога информатики, Қабылғазин Нурсултана Солтановича,

из средней школы-гимназии им. Ш.Уалиханова с дошкольным мини-центром с.Карабулак, Ескельдинского района: “Обучение проходило плавно, начинали с самого простого и переходили к более сложным темам и задачам. Материал легко усваивался благодаря практическим задачам. Курс понравился. Было бы еще лучше, если бы давали больше часов для задач на практике".

Программа курсов также понравилась участникам. Вот что говорит учитель информатики КГУ «Мамлютской школы-гимназии №1», Северо-Казахстанской области, Мамлютского района, Дроздецкий Вадим Владимирович:

“Для меня освоение материала не составило большой сложности, так как ранее я проходил курсы робототехники по моделям Lego EV3 Mindstorms и Arduino. Большинство деталей R:ED X являются аналогом набора Lego, а синтаксис кода сопоставим со Scratch и С++... По моему мнению, формат курсов был ориентирован в основном на соревновательную робототехнику, и это тоже большой плюс, так как данное направление активно развивается, и информация по нему всегда актуальна. Преподаватели курсов владеют не только теорией, но и практикой, что несомненно позволило повысить процент восприятия информации”.

Также преподаватели положительно отозвались и о дистанционном формате обучения: “ Мне очень понравился дистанционный формат курсов, что не надо куда-то далеко ехать и тратить время на дорогу. Например, осенью мои коллеги проходили курсы повышения квалификации, у них уходило до 6 часов (утром 3 и вечером 3) на дорогу, так как мы работаем возле города Алматы и курсы были в городе. Поэтому этот формат мне был очень удобен. Огромное спасибо компании, что вначале нам предоставили сам набор по робототехнике. И мы получали на курсах и теоретический материал, и отрабатывали сразу практически. То есть собирали роботов и программировали” - говорит Юсупова А.Г. учитель информатики в ГКУ «Средняя школа №19» , Илийского района, Алматинской области.

Возможные сроки и программа третьего потока обучения сейчас обсуждаются.