Жаңалықтар

"Болашақ инженерлер" жобасы бойынша мұғалімдерді оқытудың бірінші ағымы аяқталды

"Болашақ инженерлер" жобасы аясында мұғалімдерді оқытудың алғашқы ағымы аяқталды. Ондаған мектептердің мұғалімдері біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Төменде мамандары оқуын аяқтаған білім беру мекемелерінің тізімі берілген.


Бірінші ағымды Қазақстанның алты өңірінен 99 педагог өтті: Ақмола, Қостанай , Ұлытау, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстары. Оның 50 - і қазақ тілінде, 49 - ы орыс тілінде оқытылды. Тыңдаушылар құрамында: педагог-тағылымгерлер, педагог-модераторлар, педагог-сарапшылар, педагог-зерттеушілер, санаты жоқ педагогтар, бірінші, екінші және жоғары санатты педагогтар, сондай-ақ мектептер үйірмелерінің және мектептен тыс ұйымдардың педагогтері.

Бағдарлама төрт модульден тұрды: нормативті-құқықтық, психологиялы-педагогикалық, теориялы-технологиялық және тәжірибеге бағытталған модуль.

Тыңдаушылар оқудан кейін өткен курстар туралы электронды түрде куәліктердің көшірмесін алды, ал қағаз нұсқалары әр маманға пошта арқылы жіберілді.

Курс лекторларының бірі Әсет Әбдіғапаров оқыту нәтижелері туралы оң пікір білдірді: “”Робототехника және бағдарламалау негіздері” бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарына білім беру материалдарын қолдану арқылы алға қойылған мақсаттарға сәтті қол жеткізілді. Тыңдаушылар дәріс және практикалық материалды оңай меңгереді".

Оқытудың екінші ағымы да басталды. Онда да 99 мұғалім қатысуда. Онда 75 мұғалім қазақ тілінде, 24 мұғалім орыс тілінде оқиды. Үшінші ағымның бағдарламасы мен өткізу күндері әзірге талқылануда.


Первый поток обучения педагогов по проекту «Будущие инженеры» завершен

Завершился первый поток обучения педагогов в рамках проекта «Будущие инженеры». Учителя десятков школ прошли курсы повышения квалификации. Ниже перечислена только часть образовательных учреждений, специалисты которых завершили обучение.
Первый поток прошли 99 педагогов из шести регионов Казахстана: Акмолинской области, Костанайской , Улутау, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областей . Из них 50 человек обучались на казахском языке и 49 - на русском. В составе слушателей: педагоги-стажеры, педагоги-модераторы, педагоги-эксперты, педагоги-исследователи, педагоги без категории, педагоги первой, второй и высшей категории, а также педагоги кружков школ и внешкольных организаций.

Программа состояла из четырех модулей: нормативно-правовой, психолого-педагогический, теоретико-технологический и практико-ориентированный модуль.

Сразу после обучения слушатели получили удостоверения о пройденных курсах в электронном виде, а бумажные версии уже в пути. Их отправили классическим способом, по почте каждому специалисту.

Асет Абдыгапаров, один из лекторов курса, положительно отозвался о результатах обучения: “Применяя образовательные материалы для курсов повышения квалификаций преподавателей по “основам робототехники и программированию “ были успешно достигнуты поставленные цели. Слушатели достаточно легко осваивают лекционный и практический материал”.

Второй поток обучения, на котором также 99 педагогов, уже стартовал. На нем 75 человек обучаются на казахском языке и 24 - на русском. Программа и даты третьего потока пока обсуждаются.